Gemensamhetsanläggning

Anläggningen består av:

  1. Renvattenanläggning bestående av brunn (vattentäkt), pumpar, reservoar och vattenledningar till och med kopplingspunkten i respektive hus samt tillhörande ventiler etc.
  2. Avloppsanläggning bestående av reningsverk med kapacitet på 100 pesonekvivalenter, tryckavloppssystem, vakuumledningar till och med toalettstolar och pumpar med tilhörande brunnar och infiltrationsanläggning.
  3. Ledningskulvert innehållande bl.a. dricksvattenledning.