Styrelse

Styrelse vald vid årsstämma 2019

 

Styrelseordförande           Rose Arvidsson (vald på 2 år 2018)            072-004 00 60

Ledamot - Kassör             Mickan Lüning (vald på 2 år 2018)              070-603 37 27

Ledamot - Sekreterare      Roger Westerdahl (vald på 2 år 2019)        070-270 16 69

Suppleant                           Ivar Holmqvist (vald på 1 år 2019)

Suppleant                           Kent Lagestrand (vald på 1 år 2019)