Vid problem

Om du får lokalt stopp i toaletten - prova då nedanstående:

1. Stäng av vattnet till din toalett genom att vrida om kranen bakom toaletten helt (se bild).

vattenkran-toalett.jpg

2. Tryck på spolknappen en, eller ett par gånger. Ofta lossnar då stoppet, det spolar och du kan vrida på vattenkranen igen. Ibland kan det hjälpa om man väntar en stund och sedan försöker igen. Om stoppet lossnar - spola några gånger efter att du satt på vattenkranen för att spola igenom ordentligt.

Om detta inte hjälper kontaktar du någon i styrelsen som hjälper dig vidare.

För kontaktuppgifter se under fliken styrelse ovan.

 

Om din toalettstol behöver repareras

Var och en som bor här är ansvarig för sin egen toalettstol. Om din behöver repareras så tipsar vi om J A Lindström som har telefonnummer 0707-21 67 34.