Ullna-Lövsättra Samfällighetsförening

VÄLKOMMEN - AKTUELLT JUST NU:

2021-04-24 Dokument inför Årsstämma 2021, 29 april kl 18.30

Årsmöteshandlingar ligger inför årets årsstämma ligger under fliken Årsstämma.

2021-04-19 Årsstämma 2021, 29 april kl 18.30

Kallelse till årsstämman delades ut till fastighetsägarna den 15 april tillsammans med föreslagen debiteringslängd för 2021. Kallelsen sitter även på anslagstavlor i området.

2021-03-29 Årsstämma 2021

Årets föreningsstämma kommer hållas torsdagen den 29 april kl 18.30 utomhus. Vi återkommer senast två veckor innan med kallelse och plats.

2021-03-26 Vattenprover som togs 210312 visar att vattnet är tjänligt

Rapporten läggs under fliken Vattenprover framöver.

2021-03-01 Vattnet avstängt

På onsdag den 3 mars kommer vattnet vara avstängt mellan kl 10.00-11.00 pga byte av UV-lampa.

2021-01-11 Vattenprover som togs 201221 visar att vattnet är tjänligt

Rapporten läggs under fliken Vattenprover framöver.

2020-12-17 Debitering av brukningsavgift till Roslagsvatten

Som vi informerat om tidigare kommer debitering av brukningsavgift till Roslagsvatten ske genom samfälligheten. Den första fakturan gäller perioden som debiteras enligt schablon (2019-12-06 – 2020-11-24) samt en månad enligt avtal med de nya mätarna. Fakturorna kommer ut inom kort.

2020-12-08 Brukningsavgift till Roslagsvatten

Som meddelat vid extrastämman den 8 oktober så kommer snart faktura gällande brukningsavgift på schablon-belopp för perioden 2019-12-06 fram till november 2020 från Roslagsvatten till alla fastighetsägare.

2020-11-23 Vattnet avstängt

Mellan kl 9.00-11.00 kommer vattnet vara avstängt då konsoll för ny vattenmätare installeras. Vi ber om ursäkt för sen information. Kommunikationsmiss med montören.

2020-11-01 Protokoll ifrån extrastämman den 8 oktober

Protokollet ligger nu under fliken "Protokoll årsstämma" (det har tidigare satts upp på anslagstavlorna i området).

2020-10-29 Resultat av senaste vattenproverna

Vattenprover tagna den 15 oktober visar att vattnet bedöms som tjänligt med anmärkning. Vattnet går alltså att dricka. Att vattnet bedöms som tjänligt med anmärkning beror på att det denna gång påvisats över 0 koliforma bakterier i provet, men det är alltså under gränsvärdet för otjänligt. En säkring till UV-filtret hade gått och är nu utbytt. Vi kommer följa upp detta vid nästa vattenprov i december. Rapporten läggs under fliken Vattenprover inom kort.

2020-09-24 Kallelse till extrastämma den 8 oktober kl 18.30 - VIKTIGT!

Idag delar vi ut kallelse och information gällande den extrastämma styrelsen härmed kallar till den 8 oktober gällande information och beslut avseende debitering av Roslagsvattens brukningsavgift för spillvatten för medlemmarna i Ullna-Lövsättra Samfällighetsförening.
Viktigt att alla gör vad ni kan för att kunna närvara då.

2020-08-10 Årets rapporter med vattenanalyser

Alla årets rapporter ligger nu under fliken Vattenprover. Äldre rapporter kan fås via mail vid förfrågan.

2020-08-06 Vattenprover som togs 200709 visar att vattnet är tjänligt

Rapporten läggs upp under fliken Vattenprover framöver. 

2020-05-06 påskrivet avtal finns hos styrelsen

Ett exemplar av det påskrivna avtalet för medgivande av ledningsrätt för befintliga ledningar inom område där det finns gemensamhetsanläggningar finns nu hos styrelsen.

2020-04-27 protokoll från årsstämman 16/4

Nu ligger protokollet från årsstämman samt alla årsmöteshandlingar uppe på hemsidan under fliken protokoll årsstämma.

2020-04-01 Vattenprover som togs 200325 visar att vattnet är tjänligt

Rapporten läggs upp under fliken Vattenprover framöver. 

2020-03-11 Vattnet  - kl 17.30

Nu är felet åtgärdat. Motorskyddet i el-centralen är utbytt, det som fanns var ej tillräckligt.

2020-03-10 Vattnet - Kl 15.40

Vi har fått igång vattnet tillfälligt men det kan komma och gå. Tekniker är på väg.

2020-03-10 Vattnet - Kl 15.25

Ny pump installerades igår. Nu verkar det vara något fel och vi ringer tekniker.

2020-02-28 Vattnet - Kl 11.45

Nu fungerar vattnet igen.

2020-02-28 Problem med vattnet - kl 09.40

Felet är lokaliserat, nivåvippan i cisternen är trasig. Tekniker håller på att byta den nu. Dock kan det ta upp till några timmar innan vattnet är tillbaka - dels p.g.a att pumpen är avstängd under bytet och dels för att det tar ett tag att komma upp i en fungerande vattennivå i cisternen.

2020-02-28 Problem med vattnet - kl 08.00

Tekniker på väg.

2020-02-27 Problem med vattnet - kl 22.10

Vid en första felsökning verkar felet bero på den nya pumpen. Vi felanmäler och återkommer med mer info imorgon.

2020-02-27 Problem med vattnet - kl 22.00

Vi har problem med vattnet och felsökning pågår.

2020-02-26 Ändring av stadgar - Årsmöte 2020

Vid årsmötet 2019 beslutades att stadgarna skulle ändras så att årsmötet framöver ska hållas i april istället för i mars. Då stadgeändringen nu är bekräftad av Lantmäteriets Samfällighetsregister kommer alltså årets årsmöte bli i april. Datum meddelas inom kort, men senast två veckor innan.

2020-02-12 Vattenprover som togs 200129 visar att vattnet är tjänligt

Rapporten läggs upp under fliken Vattenprover framöver. 

2020-02-07 Vattenproblemen är nu lösta!

Den nya pumpen är installerad och vattennivån återställd. Även om allt nu ska fungera är det viktigt att vi alla tänker på att vi inte ska slösa med vatten i onödan. Vi är 50 hushåll som solidariskt ska dela på vattnet i vår borrade brunn.

2020-02-06 Problem med vattnet - uppdatering kl 10.30

Den gamla pumpen var igensatt och behöver bytas. Just nu monteras en ny pump med rätt kapacitet. Vi återkommer med bekräftelse när allt är klart och vi kan använda vattnet som vanligt. Än så länge ber vi er vara extra sparsamma.

2020-02-05 Problem med vattnet - uppdatering kl 12.30

Felsökning fortsätter - vi provar olika teorier tillsammans med tekniker. Medan felsökning pågår de närmaste dagarna behöver vi alla vara fortsatt sparsamma med vattnet. Det kan också vara så att vi stundvis behöver stänga av så ett tips är att se till att man har dricksvatten stående hemma i t.ex. kannor eller PET-flaskor för sådana behov. Behöver vi stänga av en längre tid så meddelar vi.

2020-02-04 Problem med vattnet - uppdatering kl 14.30

Felet är ännu inte lokaliserat, utan vi fortsätter felsöka tillsammans med tekniker. Under tiden har vi vattnet på men vi behöver be er vara EXTREMT SPARSAMMA så inte system/pumpar slås ut. 

2020-02-04 Problem med vattnet - uppdatering kl 10.45

Tyvärr verkar problemet inte vara löst. Vi kommer behöva stänga av allt vatten mellan kl 11.00 och 13.00 för att undersöka vidare. Mer information följer senare.

2020-02-03 Problem med vattnet - uppdatering kl 16.55

Vi har nu beställt, och kommer under kvällen fylla på med, 8 kubikmeter vatten i cisternen. Filtret är rengjort och med påfyllningen är teorin att problemet ska vara löst. Det kommer alltså komma vatten under kvällen, men alla ombeds vara extremt sparsamma ikväll/inatt/imorgon bitti. Teknikerna kommer tillbaka i morgon för att kolla att teorin stämmer och då kan vi använda vatten som vanligt igen. Använda alltså bara det ni absolut behöver tills vi bekräftar OK imorgon!

2020-02-03 Problem med vattnet - uppdatering kl 15.45

Felsökning pågår sen ett par timmar. Två tekniker samt en person härifrån arbetar så fort det går med att finna en lösning. Vi uppdaterar här när vi vet mer. Just nu finns två teorier, antingen en läcka på cisternen eller ett igensatt filter.

2020-02-03 Problem med vattnet - uppdatering kl 09.00

IMA pump kommer hit efter lunch med två man för felsökning. Vi uppdaterar här när vi har någon mer information.

2020-02-02 Problem med vattnet

Tyvärr är det problem med vattentrycket igen. Igår byttes tryckregulatorn efter problem på kvällen, men nu är det något fel igen. Vi har felanmält igen, reparatör kommer imorgon så fort det går.

2020-01-20 Vattnet avstängt en timme imorgon!

Imorgon tisdagen den 21 januari ska UV-lampan som renar vårt dricksvatten bytas. Det kommer göras någon gång efter lunch och då är vattnet avstängt. Det tag max en timme.

2020-01-11 Sänkt kvartalsavgift på nästa faktura till alla

I dagarna delas faktura för kvartal 1, 2020 ut. Styrelsen är glad att meddela att avgiften är sänkt med ca 60% nu när avloppsanläggningen inte längre ingår i samfälligheten.

2019-12-06 Nu är det allmän avloppsanläggning i Lövsättra!

Läs info här ifrån Roslagsvatten:

2019-11-11 Extrastämman 28 oktober

Nu ligger protokollet ifrån extrastämman under fliken Protokoll årsstämma.

2019-10-24 Vattenprover som togs 191010 visar att vattnet är tjänligt

Rapporten läggs upp under fliken Vattenprover framöver. 


2019
-10-14 Kallelse till extrastämma den 28 okt kl 18.30

Kallelse till extrastämma har idag delats ut till alla fastighetsägare och satts upp på anslagstavlorna. Stämman gäller Roslagsvattens övertagande av ledningsnätet samt beslut om ersättning för detta till samfälligheten. 

2019-09-09 Statusrapport till alla fastighetsägare gällande övertagande av Roslagsvatten m.m.

Projektet med övergång till kommunalt avlopp för Lövsättra är indelat i 4 etapper.

Etapp 1: Ledningsnät – Avslutad.
Etapp 2: Uppförande av reningsverk - Avlsutad.
Etapp 3: Inkoppling av ledningsnät till nytt reningsverk samt driftsättning – Avslutad
Etapp 4: Övertagande. – förhandling pågår

När övertagandet är klart så gäller 60 dagars betalningsvillkor för varje fastighetsägare avseende anslutningsavgiften till Roslagsvatten. Anslutningsavgiften kan hittas på Roslagsvattens hemsida här: https://roslagsvatten.se/vallentuna/rakna-ut-din-anslutning/756

2019-08-06 Vattenprover som togs 190705 visar att vattnet är tjänligt

Rapporten kommer inom kort läggas upp under fliken Vattenprover. 

2019-05-22 Allvarligt vattenläge inför sommaren

Grundvattennivåerna är mycket under det normala - så var sparsamma med vårt vatten och vattna inte trädgård/gräsmatta i onödan. Läs här.
Man kan se på denna hemsida hur det aktuella läget är: grundvatten.nu
Klicka där i "små magasin" vid Beräknad fyllnadsgrad. Man kan sedan zooma in Ullna/Lövättra området. Sidan uppdateras kontinuerligt.

2019-05-20 Vattenprover som togs 190411 visar att vattnet är tjänligt

Rapporten kommer inom kort läggas upp under fliken Vattenprover. 

2019-04-09 protokoll från årsstämman 28/3

Nu ligger protokollet från årsstämman samt alla årsmöteshandlingar uppe på hemsidan under fliken protokoll årsstämma.

2019-03-14 Kallelse till årsstämma 28/3 samt årsmöteshandlingar

Fastighetsägarna kallas till årsmöte den 28 mars 2019 kl 19.00 i Brukshundsklubbens lokaler. Kallelse samt förslag till debiteringslängd har delats ut. Övriga handlingar finns tillgängliga för granskning hos styrelsen samt här nedan. (bortplockade 190409 - finns nu istället under årsmötesprotokoll)

2019-02-24 Vattenprover januari upplagt under fliken vattenprover

Vartannat år tar vi "det stora vattenprovet" och det gjordes den 22 januari i år. Vattenanalysen visar att vattnet är tjänligt. 

2019-01-20 Avstängning av vattnet i morgon.

UV-lampan i vattenfiltret till dricksvattnet ska bytas någon gång under morgondagen, och då kommer vattnet vara avstängt i ca 45 minuter.

2019-01-10 Statusrapport till alla fastighetsägare gällande övertagande av Roslagsvatten m.m.

Styrelsen har haft möte med Roslagsvatten före jul och därefter återkopplat på det som Roslagsvatten önskat. Nu väntar vi på att de ska höra av sig för nästa steg kring detta. Vi återkommer med information så snart vi har någon.

2018-10-19 Statusrapport till alla fastighetsägare gällande övertagande av Roslagsvatten m.m.

Denna vecka har Roslagsvatten påbörjat etablering inför att det nya reningsverket ska börja anläggas nästa vecka. Reningsverket beräknas vara klart under vecka 51. Vi inväntar nu förslag på datum för möte mellan styrelsen och Roslagsvatten för att gå igenom villkor för övertagande osv. Efter att detta möte ägt rum återkommer vi med mer information. Så snart vi har all fakta på bordet kommer vi kalla till en extrastämma där går igenom läget och informerar. Om det finns olika alternativ är det stämman som beslutar hur vi går vidare. 

2018-10-17 Vattenprover i oktober - resultat godkänt

Nu ligger analyser av de senaste vattenproverna som togs 2018-10-04 under fliken vattenprover. Vattnet bedöms som tjänligt.


2018-08-16 Vattenprover i juli - resultat godkänt

Nu ligger analyser av de senaste vattenproverna som togs 2018-07-02 under fliken vattenprover. Vattnet bedöms som tjänligt.

2018-07-18 EXTREMT låga nivåer i grundvattenmagasin!

Just nu har vi extremt låga nivåer i våra grundvattenmagasin (fyllnadsgrad endast 6,2%!) se www.grundvatten.nu Vi uppmanar därför alla till mesta möjliga återhållsamhet när det gäller vattenförbrukning.

Tack på förhand!

Trevlig sommar!


2018-06-12 Det nya kalkfilktret för vattnet 

Vi har nu investerat i ett ”kalkfilter” från Aquabion som installerades 28/5. Filtret fungerar genom en elektrolytisk process som sker tillsammans med metall och en zinkanod vilket möjliggör en omvandling av kalkens kemiska struktur. Det innebär att kalken som omvandlas inte längre har någon fästförmåga.

Detta innebär att:
o   Vattnet avhärdas inte. Alla nyttiga mineraler finns kvar i vattnet som oftast ger ett mycket gott dricksvatten.
o   VVS-skador förhindras, Snäll mot ditt VVS-system. Skyddar mot igenkalkade rör, kranar, tvätt- och diskmaskiner.
o   Underhållsfri och miljövänlig, AQUABION använder inget salt, kräver inget underhåll och ingen el behövs.
o   Kalken och viktiga mineraler blir kvar i ditt vatten. Kalkfläckar på diskbänk m.m. torkas enkelt bort.
o   Befintligt kalk i ditt VVS-system kommer att reduceras över tid.

2018-05-30 Avtal om markupplåtelse - påminnelse

Vi vill uppmana alla fastighetsägare som ännu inte skrivit under och skickat in sina markupplåtelse avtal till Roslagsvatten att göra det så snart ni har möjlighet. Att de inte har fått in alla avtal ännu gör att hela processen blir fördröjd.

2018-05-28 Avstängning av vattnet 

Vi kommer att installera ett kalkfilter för vårt dricksvatten och vattnet kommer därför vara avstängt måndagen den 28 maj ca kl 8.00-12.00.

2018-05-26 GDPR 

Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning GDPR anpassar vi och ser över våra rutiner och intetgritetspolicy från 25 maj. Vi värnar våra medlemmars integritet och ser över våra rutiner med anledning av detta. Hör av er till styrelsen om ni har synpunkter kring detta. 

2018-05-18 Avtal om markupplåtelse 

Nu ska alla fastighetsägare ha fått avtal om markupplåtelse och överenskommelse om ledningsrätt ifrån Roslagsvatten. Om ni har några frågor innan ni skriver under och skickar in är ni välkomna att höra av er till styrelsen.

2018-05-18 Resultat av senaste vattenproverna upplagt under fliken Vattenprover

Vattenprover tagna den 2018-03-28 visar att vattnet är tjänligt både för Lövsättra Östra och Lövsättra Västra.

2018-05-04 Försening av beställning kalkfilter pga skadegörelse

Elavbrottet den 21/4 orsakades av skadegörelse genom att skarpladdat vapen avfyrats mot elskåp, avbrottet orsakade även stopp i vattenförsörjningen vilket förandlede inkallandet av VVS Jourtekniker. Beslut angående beställning av kalkfilter har försenats med anledning av skadegörelsen som ledde till elavbrott och risk för ökade kostnader för samfälligheten.

2018-04-13 Protokoll årsstämma

Nu ligger årets årsmötesprotokoll under fliken "Protokoll årsstämma".

2018-03-04 Årsstämma

Årets årsstämma kommer hållas i Brukshundsklubbens lokaler kl 19.00 den 28/3. Kallelse och dagordning kommer sättas upp på anslagstavlor samt delas ut till medlemmarna senast 14 dagar innan.

2018-02-25 Resultat av senaste vattenproverna upplagt under fliken Vattenprover

Vattenprover tagna den 2017-12-27 visar att vattnet är tjänligt både för Lövsättra Östra och Lövsättra Västra.

2017-12-04 Resultat av senaste vattenproverna upplagt under fliken Vattenprover

Vattenprover tagna den 2017-10-31 visar att vattnet bedöms som tjänligt för Lövsättra Östra och som tjänligt med anmärkning för Lövsättra Västra. Vattnet går alltså att dricka. Att vattnet bedöms som tjänligt med anmärkning för Lövsättra Västra beror på höga halter av odlingsbara mikroorganismer samt långsamväxande bakterier. Detta beror troligtvis på att arbetet i 44:an bl.a. inneburit byte av avstängningskran för vattnet/byte av del av vattenledning mot 46:an, vilket kan medföra att vattnet tillfälligt får förhöjda halter. Vi kommer ta nya vattenprover i mellandagarna och följer då upp detta.

2017-09-19 Statusrapport till alla fastighetsägare i samband med stambyte m.m.

Arbetet med de nya ledningarna är färdigt. Vissa fastighetsägare har redan gjort sitt stambyte och bytt till vattentoalett. En del arbete med dagvattenledningar återstår. Styrelsen för Samfälligheten har idag haft ett möte med Roslagsvatten och diskuterat övertagande av drift m.m. Detta är en pågående process och vi återkommer med en tidsplan och mer information så snart vi kan. Roslagsvatten är ansvariga för att installera ett nytt reningsverk och övergång till Roslagsvatten angående avlopp kommer ske när allt är klart. Det är i samband med övertagandet som fastighetsägarna kommer att få betala en anläggningsavgift (engångskostnad) och därefter en brukningsavgift. Det vi kan säga idag är att detta inte kommer att ske under 2017 utan tidigast efter årsskiftet.

2017-07-05 Information till fastighetsägare inför stambyte - gäller fastigheterna 3:3-3:9

För fastigheterna 3:3-3:9 kommer återställningsarbete att bekostas av samfälligheten eftersom huvudledning kommer belasta dessa fastigheter.

2017-06-28 Statusrapport till alla fastighetsägare inför stambyte m.m.

Provtryckning och filmning av den nya ledningen utfördes förra veckan och besiktning utfördes den 27 juni. Inom kort är det klart för fastighetsägare att koppla på med vattentoaletter. Detta måste ske under kontrollerade former och vi kommer därför distribuera ut en blankett till samtliga fastighetsägare för ansökan om påkoppling. Påkoppling kan göras från och med 2017-07-06 och som senast den 31 januari 2018 då vakuumsystemet stängs ner för gott. Vänligen fyll i blanketten och lämna till Rose Arvidsson, Lövsättravägen 17.

Angående övergången från samfällighet till att Roslagsvatten tar över driften så återkommer vi med mer information så snart vi har det. 

2017-06-20 vattenläcka - uppdatering kl 11.20

Kl. 9.00 - Vi har en vattenläcka någonstans, detta gör att vi stänger av vattnet medan vi söker den. Vi uppdaterar hemsidan så fort vi vet mer. Uppdatering kl 9.20 - läckan hittad i kulvertarna i bostadsrättsföreningen. Jourrörmokare beställd och vi sätter på vattnet igen så fort läckan är åtgärdad.
Uppdatering kl 11.20 - nu är läckan tätad och vattnet påslaget igen!

2017-06-19 uppdatering 21.15

Vi har problem med vattnet sen ca kl 20.15 - felsökning pågår och vi uppdaterar så fort vi vet mer. Uppdatering 21.15 - vattencisternen var av någon anledning tom (har aldrig hänt förut), nu fyller den på sig igen och vi har förhoppningsvis vatten i kranarna lite senare.

2017-06-16 toastopp - uppdatering kl 10.45

Stopp i en länga igen - spolbil beställd. Spolning av rören i den berörda längan kommer genomföras ca kl 11.30. När det pågår kommer ventilen till Lövsättra Östra vara avstängd vilket innebär att toaletterna är avstängda där i ca 30 min - 1 timme.
Vi passar också på att påminna alla om att vårt system är oerhört känsligt - spola inte ner annat än det som toaletten är till för inte heller hushållspapper, servetter, våtservetter, det är förödande! Endast papper tillverkat som toalettpapper!!

2017-06-15 

Vi har idag haft tekniker på plats som gått igenom inställningar och sett över tank 2 efter att vi haft flera stopp på sistone, och att vi hade spolbil här senast igår kväll.

2017-06-14 toastopp

Stopp i stora delar av området. Åtgärd tas under dagen. Uppdatering kl 16.45 - vi lyckas inte få loss stoppet själva, spolbil är nu beställd och kommer inom några timmar.

2017-06-12 toastopp.

Stopp i delar av området sen igår. Vi har försökt få loss stoppet utan att lyckas och spolbil är nu beställd (kl 12.30).

2017-06-10 toastopp.

Problem med trycket. Felsökning pågår. Spolbil här på kvällen och efter detta ska det fungera igen.

2017-06-04 toastopp forts.

Toaletterna i området fungerar av och till beroende på att vi fortfarande har svårt att få upp trycket. Tekniker är åter på väg för att fortsätta felsökning.

2017-06-03 toastopp forts.

Vi fick igång systemet igen sent igår kväll med hjälp av tekniker, men i morse var det problem igen. Först lyckades vi få igång systemet själva, men nu krånglar det igen på eftermiddagen så vi får nu kalla hit tekniker igen. 

2017-06-02 toastopp  

Toaletterna fungerar inte och vi har identifierat ett tryckfall strax utanför pumphuset. Tekniker är på väg och vi fortsätter felsökning.

2017-05-26 toastopp - Lövsättra Östra 

Spolbil beställd - ska komma vid 19-tiden.

2017-05-21 toastopp - fel på en pump 

Stoppet idag beror på en pump. Vi kan tyvärr inte åtgärda felet själva, utan tekniker kommer i morgon bitti. 

2017-05-15 uppdatering kl 14.00 

Vi har nu lokaliserat ett läckage och åtgärdat detta, men vi har fortsatta problem att få systemet att fungera. Felsökningen fortsätter...

2017-05-14 uppdatering kl 17.30 

Delar av området har nu vacuum och fungerande toaletter. Vacuum/toaletter fungerar ännu inte i Lövsättra Östra. Läckan kan finnas i marken och sökandet fortsätter i morgon bitti.

2017-05-14 uppdatering kl 9.45 

Vi har tyvärr ännu inte lyckats lokalisera läckan i vacuumsystemet trots intesiv felsökning. Vi fortsätter idag, och återkommer med uppdatering när vi vet något mer.

2017-05-13 uppdatering kl 14.45 

Vi har en läcka i vacuumsystemet - felsökning pågår.

2017-05-13 toastopp

Toastopp - spolbil beställd.

2017-05-10 Infarten till området Lövsättravägen 28-46 avstängd 10-14 maj dagtid

Grävningsarbetet för ledningsschakt och förläggning av den nya huvudledningen pågår för fullt. På grund av rasrisk kommer infarten till området Lövsättravägen 28-46 (mellan betongringarna) vara avstängd några dagar under dagtid till på söndag den 14 maj. Vänligen parkera på åkern eller parkeringen utmed vägen så länge. Vid frågor kontakta Rose.

2017-04-21 Uppdaterad information till alla fastighetsägare om status inför stambyte m.m.

Ledningsschakt och förläggning av den nya huvudledningen går planenligt. Provtryckning och besiktning av ledningen ska utföras innan fastighetsägare kan koppla på med vattentoaletter. Därför kan påkoppling ske tidigast 1 juni. Vakuumsystemet kommer finnas kvar till senast 31 januari för dem som behöver lite mer tid. Senast detta datum stängs vakuumsystemet ner för gott.

Läs mer under punkt 7 i protokollet från årsstämman under fliken "Protokoll årsstämma"

2017-04-21 toastopp

Toastopp (inte i hela området, men för en del) - spolbil beställd.

2017-04-12 Protokoll från årsstämman

Protokollet ifrån årsstämman 2017-03-29 ligger nu under fliken Protokoll årsstämma

2017-04-08 toastopp igen

Sugbil beställd. I nästa vecka kommer vi gräva upp ledningen där vi har dessa ständiga stopp och filma. Förhoppningsvis kan vi då lokalisera felet och hitta en åtgärd.

2017-04-01 toastopp - fortsättning - tyvärr inget aprilskämt :-(

Uppdatering kl 8.55 - ny spolbil beställd. Vi fortsätter arbetet för att lösa problemet. Vi kommer idag filma röret för att kunna se vad som är fel. Målsättningen är att kunna åtgärda detta under dagen. Vi återkommer med mer info allt eftersom.

2017-03-31 toastopp

Uppdatering kl 22.15 - spolbil varit här i flera timmar och försökt få loss stoppet utan framgång. Vi får återkomma med mer information när vi vet mer.

Vi beställer spolbil nu kl 18.45.

2017-03-21 Resultat Vattenprover

Resultat av vattenprover (stort vattenprov) taget 170220 ligger nu under rubriken vattenprover - resultatet är ua, dvs bedöms som tjänligt.

2017-03-15 Årsstämma 29/3

Kallelse till ordinarie föreningsstämma (2015-03-29) sätts idag på anslagstavlor och delas ut till medlemmarna.

170227 Information till alla fastighetsägare om status inför stambyte m.m.

Hej,

Vi vill med detta informera om status, tidsplan och övrigt vad det gäller stambytet och övertagande av avloppsanläggning Ullna-Lövsättra.

Status är att schakt och förläggning av den nya huvudledningen är pågående och beräknas vara färdigställd den sista april 2017. Etapp 1 är klar till den 15 mars 2017 och fastighetsägare Lövsättra 1:2, 1:6, 1:7, 1:8 och 1:9 kan redan då koppla på sig med vattentoaletter.

Etapp 2 kommer successivt att färdigställas under tiden fram till projektslut men som säkerhet vill vi inte att ni planerar er påkoppling förrän tidigast den 1 juni 2017. Detta gäller fastigheterna Lövsättra 3:1 – 3:9.

För de fastighetsägare som behöver lite mer tid kommer vi ha vakuumsystemet igång t.o.m. 31 januari 2018 men av ekonomiska och tekniska skäl kan vi inte driva det systemet parallellt med den nya anläggningen längre än så.

Om du som fastighetsägare absolut inte vill byta ut dina stammar i bostaden kollar vi just nu möjligheten till ett enskilt vakuumsystem där du pumpar ut ditt avlopp till huvudledning. Detta måste ske på den egna fastigheten och förutsätter att det går att koppla på dina gamla ledningar för BDT rakt på huvudledning.

Vi förstår att medlemmarna har mycket frågor och passar på att flagga för hur viktigt det är att ni som medlemmar kommer på stämman som kommer hållas onsdagen den 29 mars 2017 (kallelse kommer senare). Vi kommer i anslutning till stämman informera vidare om allt som gäller stambytet även vad det gäller ekonomin. Vi ska försöka få så mycket information som möjligt av Roslagsvatten innan mötet.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen Ullna-Lövsättra Samfällighetsförening

170209 toastopp

Kl 7.00 - spolbil beställd.

170130 toastopp

Kl 10.00 - spolbil beställd.

Avstängningen av vattnet idag ons 30 nov kl 9-16

Ändrat så det är avstängt till kl 16.

Möte för öppning av anbud gällande ledningsschakt - mån 28 nov kl 19.00 hos Rose

Alla fastighetsägare i samfälligheten är välkomna.

Avstängning av vattnet ons 30 nov kl 9-12

Vi kommer utföra åtgärder för vattentrycket och vattnet kommer därför vara avstängt onsdagen den 30 november mellan kl 9.00 - 12.00.

161114 Nya vattenprover

Nu har provsvar kommit in på de vattenprover som togs 161031 (första provtagning efter nya reningsfiltret). De ligger under rubriken vattenprover. Vattnet är nu bedömt som tjänligt. Mindre än 1 på både koliforma och e.coli bakterier. Det är dock förhöjt på odlingsbara mikroorganismer, tjänligt med anmärkning, och vi följer upp detta över tid.
Vattnet går alltså bra att dricka.

161113 toastopp

Spolbil är beställd.

161009 fel på givarna

Vi har återigen fått problem med givarna. Detta gör att det blir stopp av och till. Vår tekniker är utomlands och kommer tillbaka på onsdag/torsdag, under tiden får vi sköta detta manuellt. Detta kan alltså innebära tillfälliga kortare stopp under denna period.

Information efter muntlig förberedelse och huvudförhandling i mark- och miljödomstolen för vissa fastighetsägare i Lövsättra 161004 

Idag har det varit muntlig förberedelse och huvudförhandling i mark- och miljödomstolen för de fastighetsägare som har yrkat kommunalt VA av Vallentuna kommun. Kommunen medger anslutning till kommunalt avlopp för oss. Kommunen tar då över vår anläggning och skapar ett lokalt omhändertagande av avloppet. De kommer således inte att schakta in nya ledningar till fastigheterna. Vi fortsätter ha eget dricksvatten. Kommunalt avlopp kommer ta minst 2-3 år att genomföra, under tiden behöver vi (samfälligheten) åtgärda enligt det föreläggande som kommer ifrån kommunen. Det finns regler kring "inlösen" vid det kommunala övertagandet där kommunen får betala för de åtgärder vi gör (hela el delvis?). Vi kommer ha fortsatt dialog med kommunen och Roslagsvatten hur vi ska sköta detta under tiden fram till att kommunen tar över driften. Enligt det beslut extrastämman i samfälligheten fattade 160926 (protokoll kommer snart under fliken protokoll årsstämma) kommer vi byta till vattentoaletter i samband med huvudledningsbyte under hösten.

För dig som fastighetsägare (gäller alla fastighetsägare i samfälligheten) innebär det att du då behöver göra ett stambyte. Brf Ullnaberg kommer ha en totalentreprenör för hela stambytet. För er som är intresserade av att anlita samma entreprenör så kommer vi lägga upp namn och kontaktuppgifter  här på hemsidan så snart anbudsförfarandet  är klart.


Vattenfilter installerat 160926

Vi har nu ett UV-filter på plats som ska rena vattnet och det ska därför inte längre vara några problem med koliforma baktierier. Vi kommer ta nya vattenprover i slutet på oktober för att verifiera detta och lägger ut resultatet här.


Vattnet avstängt på måndag 26 september - reningsfilter för dricksvatten installeras

Från kl 8.00 till senast kl 16.00 kommer vattnet vara avstängt på måndag den 26 september medan filtret installeras.

2016-09-15 Reningsfilter dricksvatten försenat

Filtret blev inte installerat i onsdags eftersom rördragningarna var mer komplicerade än firman förutsett. De återkommer inom kort med ny plan och vi uppdaterar här så fort vi vet mer. Vattnet kommer behöva vara avstängt en dag då flitret installeras så vi informerar i förväg.

2016-09-12 Kallelse till extra föreningsstämma

Idag är kallelse till extrastämma utdelad till fastighetsägarna samt uppsatt på anslagstavlorna. Anledningen till extrastämman är beslut om vi ska konvertera till vattentoaletter i samband med huvudledningsbyte oavsett kommunal eller egen regi.

2016-09-12 Reningsfilter för vattnet

Tid för installation av reningsfilter för dricksvattnet är ändrat till på onsdag den 14 september.

2016-09-10 Reningsfilter för vattnet

Ett reningsfilter för dricksvattnet kommer att installeras på måndag den 12 september.

2016-09-07 Senaste vattenproverna - vattnet inte godkänt

Efter att tidigare ha haft problem med vår vattenkvalitet gjorde vi förra året en stor rengöring av vattencisternen samt rengöring av alla vattenledningar. Vi åtgärdade också ett foderrör i brunnen som var för kort. Dessa åtgärder resulterade i att vattenproverna därefter var utan anmärkning.

Nu har vi åter fått problem - de senaste vattenproverna visade igen på koliforma bakterier och vattenprovet bedöms som otjänligt. Socialstyrelsen har tagit fram riktvärden för när ett vattenprov ska bedömas som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Gränsvärdena är olika för enskilda hushåll och för vattentäkt för fler än 50 hushåll. För enskilt hushåll är gränsvärdet 50/ml och för flerhushåll 10/ml.
Det senaste provet (man tar alltid två) visade 12/ml samt 20/ml.

Om vattnet är otjänligt på grund av mikroorganismer rekommenderar Socialstyrelsen att vattnet kokas innan det används till dryck eller matlagning. Det räcker att vattnet har kokat upp.

Styrelsen har nu tagit kontakt med firman Water Processing Sweden AB för att installera ett reningsfilter. Vi har också kontakt med miljö & hälsa på Vallentuna kommun.

 

2016-09-02

En vacuumpump är trasig och reservdelar är beställt. Det gör att systemet inte fungerar fullt ut. En läcka någonstans gör att det kommer in luft i systemet och därför blir det dessutom små tillfälliga stopp. Om du hör att det pyser någonstans i eller vid toalett, i rör, i marken - kontakta omgående Rose på telefon 073-757 53 37

2016-07-07

Fortsatt problem med systemet, tekniker kommer under dagen.

2016-07-06

Problem med systemet, nivåerna i pumpar. Vi arbetar för att lösa det.

2016-06-06

Stopp i systemet av och till sen den 4:e på kvällen. Vi har problem med en pump och det kan bli fortsatt stopp av och till. Tekniker kommer i dag. Eventuellt kommer vi beställa en slamsugning till imorgon.

2016-05-26

Pga dessa otaliga stopp vi haft på sistone (vi har t.ex. behövt tillkalla spolbil både fredag, söndag och måndag förra/denna vecka) så lät vi i tisdags filma rören på det ställe där stoppen uppstår. Efter analys av filmen lät vi igår göra en extra spolning av rören och nu håller vi tummarna att det blir bättre. 

2016-04-28

Toastopp - spolbil beställd...

2016-04-21

Toastopp - spolbil beställd...

2016-04-16

Toastopp IGEN - spolbil beställd...

2016-04-11

Toastopp - spolbil beställd på morgonen och ska komma under dagen.

2016-04-04

Problemet med styrsystemet har nu orsakat ett stopp som vi behöver en spolbil för att komma till rätta med. Den kommer under förmiddagen i morgon.

2016-04-02

För närvarande har vi problem med styrsystemet och detta har orsakat, och kan fortsätta orsaka, stopp under helgen. Vi arbetar på att lösa problemet.

2016-03-29

För närvarande svåra tekniska problem med toasystemet. Tekniker förväntas komma under morgondagen.

2016-03-17

Kallelse till ordinarie föreningsstämma (2016-03-31 kl 18.30 i Brukshundklubbens lokaler) sätts idag på anslagstavlor och delas ut till medlemmarna.

2016-03-14

Stopp i systemet igen - spolbil beställt. Vi påminner alla om hur känsligt systemet är och att inte spola ner olämpliga saker! Det är alla vi tillsammans som åker på dessa extrakostnader varje stopp innebär!

2016-02-28

Senaste vattenproverna - resultatet ligger under rubriken Vattenprover i menyn.

2016-02-19 Boka datumet!

Årets föreningsstämma kommer vara den 31  mars i Brukshundsklubbens lokaler. Kallelse kommer skickas ut och sättas upp på anslagstavlorna.

2016-02-05

Efter gårdagens stopp pågår idag arbete i anläggningen. Toaletterna kommer vara ur funktion några timmar.

2016-02-04

Stopp i systemet pga översvämning. Vi återkommer när vi vet närmare hur länge det kan tänkas bli.

2016-01-13 kl 18:25

Vi har ett jättestopp i systemet p.g.a. att något olämpligt spolats ner i en toalett. Vi har spolbil på plats som arbetar med att få loss detta sedan flera timmar. Vi hoppas deta ska vara ordnat inom någon/några timmar. 
Kom ihåg att vårt system är känsligt - spola inte ner annat än det som toaletten är till för inte heller hushållspapper, servetter, våtservetter, det är förödande! Endast papper tillverkat som toalettpapper!!

2015-12-30

Svaret på senaste vattenproverna har kommit och vattnet är OK igen, se kopia på resultatet under vattenprover i menyn. Gränsvärdet för koliforma bakterier är att det ska vara under 10 /100 ml för att vattnet inte ska bedömas som otjänligt, nu är värdet tjänligt men med anmärkning. Vi återkommer med mer information. 
Gott Nytt År!

2015-12-19 

På måndag den 21 december kommer vi ta nya vattenprover - resultatet av analysen lägger vi in här så fort vi får svar. God Jul önskar styrelsen!

2015-12-03 

Den kraftiga kloreringen av vattnet tog längre tid att klinga av än väntat, men nu återstår endast en svag klordoft och vattnet är fullt drickbart. Vi kommer ta nya vattenprover om någon vecka för att kontrollera status på vattenkvaliteten.

Den nya motorn till tömningsventilen har kommit och är installerad och i drift.
 

2015-11-26 Rengöring och klorering färdig + info om trasig motor

Nu är brunn och pump rengjorda och klorering utförd. Nu är det bara att spola i alla kranar och ju mer vi spolar desto fortare försvinner kloret. När det inte längre luktar klor så kan vi dricka vattnet igen.

En motor till en tömningsventil har brunnit. Vi har beställt en ny som kommer på måndag. Fram till dess kan det tyvärr bli tillfälliga stopp i toaletterna, visst arbete behöver skötas manuellt över helgen.


2015-11-25 DRICK EJ VATTNET 25-27 NOV - RENGÖRING PÅGÅR!

Onsdagen den 25 november kommer brunnen, pump samt ledningar rengöras. Det innebär att vattnet inte är drickbart idag plus ytterligare två dygn eftersom det då chock-kloreras. Det går bra att duscha samt använda vattnet till matlagning efter kokning.

2015-11-19 Problemet med vattnet identifierat

Orsaken till problemet är identifierat - inläckage i brunnen. Vi har haft en konsult här och även inspekterat själva. Nu tar vi in offerter för att åtgärda problemet snarast.

2015-11-16 Senaste vattenproverna - vattnet inte godkänt

Efter att tidigare ha haft problem med vår vattenkvalitet gjorde vi i början av året en stor rengöring av vattencisternen samt rengöring av alla vattenledningar. Detta resulterade i att vattenproverna därefter var helt utan anmärkning.

Nu har vi åter fått problem – de senaste vattenproverna visade igen på koliforma bakterier och bedöms som otjänligt. Socialstyrelsen har tagit fram riktvärden för när ett vattenprov ska bedömas som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Gränsvärdena är olika för enskilda hushåll och för vattentäkt för fler än 50 hushåll. För enskilt hushåll är gränsvärdet 50/ml och för flerhushåll 10/ml.
Det senaste provet (man tar alltid två) visade 12/ml samt 19/ml.

Om vattnet är otjänligt på grund av mikroorganismer rekommenderar Socialstyrelsen att vattnet kokas innan det används till dryck eller matlagning. Det räcker att vattnet har kokat upp.

Styrelsen kommer nu att:
-ta nya vattenprover för att säkerställa att inte själva provtagningen utförts fel

-inspektera all synliga installationer för att se om det går att finna någon orsak

-anlita en vattenkonsult för att få rådgivning. Eventuellt kan man sätta in reningsfilter eller klorera vattnet.

Vi återkommer med mer information så snart vi kan.


2015-10-08

Stopp i systemet sedan mitt på dagen idag. Felsökning pågår men i värsta fall kommer det inte igång förrän efter reparatör varit här och lagat. Det verkar vara ett läckage i vacuum systemet.

2015-08-18

Protokoll ifrån extrastämman den 6 juli ligger nu under rubriken protokoll stämmor. En extradebitering kommer delas ut imorgon.

2015-07-17

Avbrott i vacuumpump pga översvämning i pumphuset, en renvattenledning har läckt och dränkpumpen som vi har för just detta ändamål har gått sönder. Vi väntar på reparatör för lagning och att torka ur och byta filter, det borde åtgärdas under dagen. Systemet har annars fungerat jättebra efter åtgärderna vi gjorde. 

2015-06-24 kl 

Lokalt stopp i systemet - felsökning pågår. 

2015-06-20 Extra stämma den 6 juli

På grund av den kollaps vi haft av reningsanläggningen i maj (läs längre ner för detaljer) har vi fått stora extra kostnader. Vi i styrelsen utlyser därför en extra stämma den 6 juli för att godkänna extra uttaxering. Kallelse kommer i brevlådor samt på anslagstavlor.

2015-05-28

Vi börjar nu se ett avslut på kollapsen vi fick i pumphuset. Händelsen har gjort att vi tagit beslut om att dränera infiltrationsbädden och spola rören för att undvika liknande händelser i nära framtid. Vi fick ett stort inflöde av grundvatten i systemet via ett trasigt rör i mark. Infiltrationsbädden kunde inte svälja de mängder vi var tvungna att pumpa upp manuellt. När vi nu dränerar bädden och lagar det trasiga röret röret kommer vi hindra så stora inflöden under kort tid. Vi har ständigt ett visst flöde av grundvatten via vårt BDT avlopp men vi kommer försöka hålla nivån på det normala. Tyvärr är det inte helt lätt vid skyfall i flera dagar. Vår  tekniker Tommy har varit i pumpstationen och  lyckats återställa systemet till normalgång igen. Tack Tommy! Vi kommer nu ta bort bajamajorna och hoppas att vi inte ska få nya problem.

2015-05-22

Baja-major utställda

Som ni kan läsa enligt gårdagens notering här nedan har vi för säkerhets skull beställt baja-major som kommer att finnas på plats åtminstone t.o.m. måndag om krångel skulle uppstå. En är placerad vid radhusen bredvid brevlådorna, två uppe i BRF Ullnabergs område - den ena mittemellan nr 13-17 och den andra vid parkeringen mittemot nr 41.

2015-05-21

Uppdatering av läget - baja-major beställda

Systemet har drabbats av ett allvarligt fel som orsakade stopp idag igen. Vi har nu fått igång systemet, men vi kör på lågvarv. Endast en tank och en pump är igång och det krävs manuell övervakning. Vi har beställt baja-major som kommer i morgon fredag på morgonen. Detta ifall det blir stopp igen under helgen. På måndag kommer en tekniker och då kommer vi utföra större åtgärder som kan kräva att vi stänger av systemet under dagen. Baja-majorna kommer då finnas kvar. Vi uppdaterar hemsidan i morgon igen.

2015-05-18

Toa-stopp!

På grund av den senaste veckans skyfall så har det blivit översvämning i vårt toaanläggning. Pumparna står och cisternerna är överfulla. Det är ett allvarligt stopp och vi kan inte lova när systemet är uppe igen. Förhoppningsvis under morgondagen.

2015-05-04

Vattenprover

Idag fick vi analysen klar på vattenproverna vi tog efter rengöring. Åtgärden är mycket lyckad. Det finns inga koliforma bakterier kvar i vattnet.

2015-04-28

Nu ligger protokollet från årsmötet under fliken Protokoll årsstämma. Det kommer idag även delas ut till alla fastighetsägare samt sättas upp på anslagstavlorna. Där finns mycket viktig information som det är angeläget att alla tar del av.

2015-03-23

IMORGON ÄR DET DAGS FÖR RENGÖRING AV VATTENLEDNINGARNA!

PÅMINNELSE med vissa förändringar!!

Rengöring av vattenledningar kommer att ske mellan den 24 – 25 mars och din medverkan krävs!

Rengöring av vattencisternen utfördes i januari, och nu är det dags för nästa steg - rengöring av alla vattenledningar. Detta för att säkerställa vattenkvaliteten och få bort eventuella bakterier även där.

Så här går det till:

Tisdag kväll den 24 mars kl. 20.00 häller vi rengöringspreparat (aktivt syre) i vattencisternen.

Då behöver du (samtliga boende i området) öppna alla dina kranar i kök och badrum och låta vattnet spola ca 5 minuter. Stäng sedan kranarna.

Nu ska det preparerade vattnet stå i ledningarna i 24 timmar – DRICK INTE VATTNET!

Det går dock bra att gå på toaletten och även duscha (om man undviker att få vatten i munnen).

Onsdag kväll den 25 mars kl. 20.00 öppnar du (samtliga boende i området) alla kranar igen och låter det stå och spola i ca 10 minuter. Sedan är det klart!

Om någon ändring sker uppdaterar vi här på hemsidan samt på anslagstavlan vid brevlådorna.

Om du inte är hemma den 24-25 mars, kontakta någon i styrelsen.

2015-03-22

Socialstyrelsen har tagit fram riktvärden för när ett vattenprov ska bedömas som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Våra vattenprover har av och till under åren legat över gränsvärdet för tjänligt och ibland precis på gränsvärdet för otjänligt. Vid den senaste provtagningen låg det ena vattenprovet på detta gränsvärde. Om vattnet är otjänligt på grund av mikroorganismer rekommenderar Socialstyrelsen att vattnet kokas innan det används till dryck eller matlagning. Det räcker att vattnet har kokat upp. Den 24-25 mars kommer vi att klorera vattenledningarna och vattnet (läs mer om detta längre ner) och efter detta kan man utgå ifrån att vattnet är tjänligt. Vi kommer ca en vecka efter kloreringen ta nya vattenprover. Därefter återkommer vi med mer information. Vid frågor kontakta någon i styrelsen.

2015-03-13

Kallelse till ordinarie föreningsstämma (2015-03-30) sätts idag på anslagstavlor och delas ut till medlemmarna.

2015-03-07

Klorering av vattnet kommer att ske mellan den 24 – 25 mars och din medverkan krävs!

Rengöring av vattencisternen utfördes i januari, och nu är det dags för nästa steg - rengöring av alla vattenledningar. Detta för att säkerställa vattenkvaliteten och få bort bakterier även där. 

Såhär går det till:

Tisdag kväll den 24 mars kl. 20.00 häller vi klor i vattencisternen. Då behöver du (samtliga boende i området) öppna alla dina kranar i kök och badrum och låta vattnet spola ca 30 minuter. När du känner att det börjar lukta klor - stäng kranarna!
Nu ska det klorerade vattnet stå i ledningarna i 24 timmar - MAN FÅR INTE DRICKA VATTNET!
Det går dock bra att  gå på toaletten (ev även duscha om man står ut med klorlukten och inte får vatten i munnen).
MEN man får absolut INTE dricka vattnet, varken djur eller människor, då det är GIFTIGT!
Onsdag kväll den 25 mars kl. 20.00 öppnar du (samtliga boende i området) alla kranar igen och låter det stå och spola. Det kan ta upp emot två timmar innan det slutar lukta klor och då är det klart.
Om någon ändring sker uppdaterar vi här på hemsidan samt på anslagstavlan vid brevlådorna.

Om du inte är hemma den 24-25 mars, kontakta någon i styrelsen (kontaktinfo finns under fliken styrelse).

2015-01-22 kl 19.30

Längre försening än beräknat tyvärr. Att fylla upp cisternen så vattnet flödar på tar längre tid än förväntat, vi måste ha tålamod. Vi räknar med att vattnet ska vara igång till kl. 21.

2015-01-22 kl 16.20

Liten försening med igångsättning av vattnet. Vi skriver här så fort det är klart.

2015-01-22

Nu är cisternen tvättad och påfyllning pågår, spolning efter är inte nödvändig då vi inte klorerat vattnet. Detta skall göras om några dagar och vi återkommer med information om det. Vattnet kommer på vid 16.00.

2015-01-13

Vattnet kommer vara avstängt Torsdagen den 22/1 från kl 07.00 t om 16.00

Detta för att vi behöver rengöra vår vattencistern och våra ledningsrör.

Vad du som boende behöver tänka på är att fylla upp hinkar med vatten så du har för spolning i toalett och om du behöver vatten till övriga ändamål. När vattnet kommer igång på eftermiddagen är det viktigt att du spolar i samtliga kranar ca 15 min. Det kommer finnas en doft av klorgas ifrån din ledning men det är absolut inget farligt. Klor avger gaser när den eliminerar eventuella bakterier. Detta kan pågå under flera dagar. Har du några frågor kontakta gärna styrelsen. Vi kommer sätta upp lappar på anslagstavlorna för att påminna  om avstängningen.

 

2014-10-01

Systemfel är  åtgärdat och vi har nu hittat en duktig samarbetspartner. Glöm nu inte:  endast spola ner det du gjort och toapapper ! Då hjälper du till att hålla toastoppen borta. Vi har nu också fått ett enastående erbjudande att kunna köpa ny toalettstol för endast 5 975 kr. Vet du med dig att du har en gammal toastol och vill byta till en ny, kontakta styrelsen.

 

2014-09-04

Vi har ett systenfel i anläggningen. Detta fel har pågått under en längre tid och vi har problem att hitta en tekniker för åtgärd. Vi har nog kontaktat alla firmor i hela stockholmsområdet men ingen kan hjälpa oss. Micael och Rose har turats om att avhjälpa problemen varje dag med nödlösningar men det kan bli glapp emellan då systemet är av.Just nu är det avslaget för våra åtgärder hjälper inte längre.  Idag ska vi dock få besök av en firma som ska undersöka om dom kan hjälpa oss att hitta felet.

2014-09-01

Vi har inläckage av grundvatten i systemet, vilket det ej är dimensionerat för. Detta leder emellanåt till driftstopp. Vi undersöker olika alternativa lösningar av detta problem och informerar allteftersom.


2014-08-20

Sen en tid tillbaka har vi problem med vårt system - trasig givare m.m. Vi felsöker och provar olika metoder för att lösa situationen men som ni säkert märker så fungerar det inte optimalt. Vi återkommer med mer information.


2014-08-13

Läckan vi hade är hittad och lagad. Vi hade också ett stopp som spolbil var här och avhjälpte. Idag har vi tyvärr ett nytt stopp och spolbil är beställd igen.


2014-08-11

Just nu har vi problem och jobbar på att lösa det. Som det ser ut har vi någon läcka i systemet. Prata gärna med din granne för att lyssna om det läcker luft ifrån hans/hennes toalettstol eller din egen. Vi vore också tacksamma, om ni har hört att det pyser någonstans där vi har synliga vacumrör, kontakta oss på en gång.


2014-07-09

Under semestertid kontakta Micael Lundgren 0707-53 40 82 om problem uppstår, gäller v 28, 29, 31

2014-06-13

Systemet är nu igång till och från. Åskan verkar ha slagit ned i ett relä vilket innebär att vi måste sköta tömningar av tankar manuellt tills vi kan få hit reservdelar på Måndag. Vi försöker hålla koll på när toaletterna stannar men om vi inte märker det kan ni slå en signal eller skicka sms till någon i styrelsen. Kontaktuppgifter finns på hemsidan.

2014-06-13

Spolbil har varit här på morgonen och vi har sugit rent i rören men får fortfarande inte systemet att fungera. Hjälp är på väg och vi informerar så fort vi har fått en systemdiagnos.

2014-06-12

Spolbil varit här mitt på dagen och rensat stoppet. Nu är det återigen stopp på kvällen och vi har beställt tillbaka spolbilen.

2014-06-11

Under kvällen har det blivit stopp i systemet och spolbil kommer imorgon på morgonen.

2014-05-28 TIPS!

Var och en som bor här är ansvarig för sin egen toalett-stol. Om din behöver repareras så tipsar vi om J A Lindström som kan den här sorten. Han har telefonnummer 0707-21 67 34.

2014-04-12 VÅRSTÄDNING!

Lördag den 12 april samlas vi vid 10-tiden för att göra fint i området. Vi hjälps åt att sopa infartsväg, garageplan, runt brevlådor, plocka skräp m.m. Ta med sopborstar, spadar och skottkärror så ses vi!

2014-03-25 FÖRENINGSSTÄMMA

Välkommen på ordinarie årsstämma tisdagen den 25 mars kl 19.00 i Täby Danderyds Brukshundklubbs lokaler!

 

2014-03-05

Vi åtgärdar problemen med vatten i pumphus, en pump hade stannat och föranlett översvämning i pumphus.  Roslagens VA teknik byter just nu olja och filter i vacumpumpar och torkar ur eldosor så vi hoppas på att få igång systemet någon gång vid 18-19 tiden.

2014-03-05

Det är stopp i toasystemet. Detta kan bli ett långvarigt stopp. Orsaken är en felkoppling av pumpinstallatör så vi har fått problem i pumphuset med vatten som läckt in. Hjälp är på väg och vi gör vad vi kan för att åtgärda felet. Vi återkommer under eftermiddagen med mer information.

2014-02-28

Stopp i toa-systemet idag. Spolbilen kommer i morgon fm. vi passar på att påminna:
ENDAST TOAPAPPER OCH DET DU ÄTIT OCH DRUCKIT FÅR SPOLAS NER I TOALETTEN! Systemet är känsligt. Påminn gärna grannar, vänner och gäster också!

2014-01-23

Under dagen idag kan WC systemet vara nere korta stunder då och då. Anledningen är att vi jobbar i pumphuset med att återställa driftfel. Arbetet kommer fortsätta i morgon fredag. Vi försöker få så lite störningar som möjligt.

2012-12-14

I torsdagskväll den 12 dec så fick äntligen det sista hushållet tillbaka vattnet. Vattenläckan visade sig finnas i ett rör i samfällighetens vattenledning som går igenom 44:an. Allt är nu åtgärdat och vattnet ska fungera normalt.

2012-12-08 kl 22.00

I morgon förmiddag påbörjas arbete med att gräva för att åtgärda vattenläckan. Vi kan i dagsläget inte säga hur lång tid det tar, men vi lämnar besked så fort vi vet mer. Tillsvidare kommer vattnet vara påslaget mellan kl 06.30-07.3006.30-07.30 på morgonen och 18.00-19.00 på kvällen. Berörda hushåll kan också använda BRF Ullnabergs tvättstuga för att tvätta när den är ledig. Portkod dit är 1066.

2013-12-07 kl 16.48

Vi kommer släppa på vattnet en timme Lördag och söndag mellan 18.30-19.30. Passa på att fyll kärl med vatten under den tiden. Du kan slå på varmvattenberedaren under den timmen men se till så den är avslagen den period vattnet är avstängt. Åtgärd kommer påbörjas på måndag den 9/12 men vi kommer hålla hemsidan uppdaterad med jämna mellanrum.

2013-12-06 kl 13.15

Vi har nu lokaliserat vattenläckan till kulvert mellan BRF pannrum i C huset och gavel på radhuslänga, en sträcka på ca 150 m under mark. detta är inte lätt att åtgärda och vi måste räkna med att det kommer ta lite tid. För att inte vår brunn ska dräneras helt på vatten och bli torr har vi nu fått lov att stänga av den sträckningen. Hushåll som bor på Lövsättravägen 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46 Har fått tillåtelse att använda BRF Ullnabergs tvättstuga för att hämta vatten i,  tills vi hittat ett fungerande provisorium. Tvättstugan är öppen mellan 07.00-22.0007.00-22.00 och har portkod 1066.  Skall ni hämta dunkar kan ni med försiktighet backa bilen ned till tvättstugan.

Vi har hjälp för att hitta en snabb provisorisk lösning men vi kan ändå inte säga exakt när det kan vara klart. Vi återkommer med besked under eftermiddagen.

 

2013-12-06 kl 02.29

Vi har nu haft Roslagens VA teknik här för felsökning och upptäckt att det försvinner 7,2 kbm vatten i timmen. Kolla alla era kranar om det är någon som står öppen, stäng alla kranar isf. Vattnet är nu avstängt i BRF Ullnaberg, radhusen och i 44:an. Under morgonen kan vi sätta på vattnet igen för att se om flödet fortgår, är det så måste alla hjälpas åt att leta en läcka på systemet. Har du behov av vatten innan 06.00 ring Rose Arvidsson 0737-57 53 37

2013-12-05 kl 18.00

Vattenförsörjning

Vi har idag fått problem med en flottör i vår vattencistern. Problemet är delvis åtgärdat men kan ha gett sekundära problem i hydrofor. Tyvärr kan inte jour erhållas utan vi är tvungna att invänta morgondagen då vi ska få hjälp. Vi felsöker fortfarande men vi ber er vara sparsamma med vattnet under kvällen/natten. Systemet behöver fyllas på för att uppnå mesta möjliga tryck. Fel kommer åtgärdas under morgondagen 6/12

Planerat strömavbrott

Onsdag den 30 oktober kl 23.00 - 02.00 planerar elverket strömavbrott pga reparation. Strömavbrottet innebär i detta sammanhang att toaletterna inte kan spola när pumparna inte kan jobba, men det ska fungera som vanligt igen så fort det är klart.

2013-07-05 - SYRATVÄTTEN - DATUM BESTÄMT!!

Ragnsells har nu meddelat att datum för syratvätten blir onsdag den 10 juli och starttiden är kl. 8.00. Det innebär att systemet kommer att vara helt avstängt från kl 8 och 6-8 timmar framåt. Kontaktperson från samfälligheten under denna dag är Anders Elings - vid frågor 070-526 77 70070-526 77 70. Mer information om hur tvätten går till kan du läsa här nedan.

2013-06-11 - Information inför syratvätten

Syratvätten kommer att utföras under v.26 - veckan efter midsommar - (dock inte på måndagen). Exakt datum och tider meddelas senare.

Systemet kommer att vara helt avstängt denna dag, från ca kl 8.00 och 6-8 timmar framåt. Eftersom man först måste spola igenom systemet så är det en liten period i början då systemet är igång men inte får användas, så repektera tiderna.

Syratvätten består i att rören fylls med saltsyra (kommer ej upp i toastolarna) som "kokar" bort utrinsten/avlagringar och annat som genom åren ansamlats och gjort rören trängre och därmed känsligare.

Vi har tidigare bett alla meddela om er toalett "pyser" mellan spolningar. Det är också viktigt att vi innan tvätten får veta om någon av någon anledning (renovering etc.) plockat bort en toalettstol och pluggat röret. Det måste vara pluggat på rätt sätt för att inte saltsyran ska skada!

När syratvätten är genomförd kan det hända att det blir några extra stopp den första tiden, detta p.g.a. att det kan lossna större "bitar" i rören som fastnar i systemet, vi hoppas ni har överseende med detta. Förhoppningsvis kommer allt att bara bli bättre sedan och stoppen färre. I år har vi haft totalt 11 stopp fram tills nu.

Det är även i framtiden viktigt att vi tillsammans vårdar vårt toa-system som börjar bli lite till åren.

Inget som inte hör hemma i toaletten får spolas ner där, vilket i klartext betyder inga tamponger, trosskydd, bindor, kondomer, tops och liknande. Detta fastnar direkt i ventiler och annat och orsakar dyra stopp som vi ju alla är med och betalar. Glöm inte att meddela ev. gäster också, så att inga misstag sker.


Avstängning av vacuumsystemet!

Inför syratvätten (som kommer att ske lite längre fram) ska en ny ventil installeras torsdagen den 30 maj och systemet kommer att vara avstängt kl 11-13.

Syratvätten närmar sig!

Vi närmar oss nu en syratvätt av avloppssystemet och behöver allas hjälp att lokalisera eventuella läckor i anslutning till alla toalettstolar. 

Om det kommer pysljud i anslutningen till din toalettstol (mellan spolningar) behöver vi veta det för att se till att se till att systemet är tätt innan tvätten kan ske.

Om det pyser vänligen maila ordförande Rose Arvidsson omgående.

Mailadress: rose.arvidsson@erema.se

Vid frågor kontakta

Rose Arvidsson 0737-57 53 37

Mickan Lüning 070-603 37 27070-603 37 27

 

2013-04-23

Vattnet godkänt!

De nya vattenproverna som tagits visar att vattnet är godkänt och går bra att dricka. Vi har fått klartecken per telefon och skriver mer detaljerat när den skriftliga analysen kommer.

2013-04-19

Nya vattenprover tagna idag och ivägskickade på analys. Svar väntas på måndag.

2013-04-18

VIKTIGT MEDDELANDE!

Vattenprover togs 2013-04-15. Prover tas alltid på Östra sidan (BRF, villorna) och Västra sidan (radhus, hyreshus). I provet från Västra sidan fanns en mängd koliforma bakterier som överstiger gränsvärdet.

Sedan prover började tas 1994 har detta aldrig hänt. Då vattnet i båda proverna kommer från samma brunn misstänker vi att det kan vara själva provtagningen/provröret som är fel. Omtagning av provet görs omgående.

Vi rekommenderar ändå att man i Lövsättra Västra kokar sitt dricksvatten tills nytt prov analyserats.

Vi återkommer med mer information så fort vi vet – vid frågor kontakta styrelsen.

Vi uppdaterar också hemsidan www.uls.n.nu så fort vi vet något nytt!

Styrelsen Ullna-Lövsättra Samfällighetsförening

Rose Arvidsson 08-120 725 0108-120 725 01

Mickan Lüning 070-603 37 27070-603 37 272013-04-07

Vi hade stopp i hela systemet en stund vid 14-tiden. Stoppet är lossnade av sig själv efter några minuter. (spolbil beställd men avbokades)

2013-03-29

Vi har haft ett avloppsstopp igen sedan igårkväll. Spolbil har varit här och stoppet är nu avhjälpt (kl 11.30).

2013-03-27

Vi har idag haft ett avloppstopp. Stoppet nu avhjälpt med hjälp av spolbil. Detta stopp satt stenhårt och vi passar på att påminna: ENDAST TOAPAPPER OCH DET DU ÄTIT OCH DRUCKIT FÅR SPOLAS NER I TOALETTEN! Systemet är känsligt. Påminn gärna grannar, vänner och gäster också!

FÖRENINGSSTÄMMA

Välkommen på föreningsstämma tisdagen den 26 mars kl. 19.00 i Danderyd-Täby Brukshundklubbs lokaler.

2013-03-16

Pumpstopp

Igår har en pump i en av tankarna stoppat. Åtgärd är beställd.  Det kan bli aktuellt med ett litet stopp under dagen idag men vi hoppas kunna utföra ingreppet utan att stänga av systemet.

2013-02-28

Vi kommer att syratvätta hela systemet. Entreprenören aviserar datum efter snösmältning. Vissa åtgärder behöver göras innan vi kan göra denna tvätt. Dessa åtgärder kommer kräva avstängning av system med ca två timmar. Vi återkommer med exakt datum. När själva tvätten utförs kommer systemet vara avstängt i ca sex timmar.